Languages Price Contacts

bodo

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
salský sinotibetský jazyk
Počet mluvčích:
2,5 miliónu Bodoů/Mechů
News
actualize