Languages Price Contacts

adivasi wagdi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
dialekt jazyka wagdi
Počet mluvčích:
Bhilové
News
actualize