Languages Price Contacts

agotime

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
kwaský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
2 tisíce Adanů/Agotimeů
News
actualize