Languages Price Contacts

balanta-kentohe

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
dialekt jazyka balanta
Počet mluvčích:
423 tisíc Balantaů
News
actualize