Languages Price Contacts

aliyu amba

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
dialekt jazyka argobbština
Počet mluvčích:
3 tisíce Argobbů
News
actualize