Languages Price Contacts

bua

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
mbumdayský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
7,9 tisíce Čadů
News
actualize