Languages Price Contacts

bom futuro

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
dialekt jazyka jamamadí
Počet mluvčích:
Jamamadiové/Jarawaraové
News
actualize