Languages Price Contacts

ǂ’amkoe

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
kriticky ohrožený izolovaný africký kxáský jazyk
Počet mluvčích:
30 ǂHoanů/Sàsiů
News
actualize