Languages Price Contacts

bariba

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
savannaský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
560 tisíc Baribaů
News
actualize