Languages Price Contacts

anii

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
kwaský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
46 tisíc Aniiů
News
actualize