Languages Price Contacts

aja

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
gbeský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
520 tisíc Ajů
News
actualize