Languages Price Contacts

bvanuma

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka vanuma
Počet mluvčích:
6,7 tisíc Vanumaů
News
actualize