Languages Price Contacts

bureadiga

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název dialektu buraadiiga
Počet mluvčích:
Datoogaové
News
actualize