Languages Price Contacts

bumtangkha

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka bumthang
Počet mluvčích:
36,5 tisíce Bhútánců
News
actualize