Languages Price Contacts

budukh

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka buduchština
Počet mluvčích:
200 Budugů
News
actualize