Languages Price Contacts

bidyogo

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka bijago
Počet mluvčích:
30 tisíc Guinejců
News
actualize