Languages Price Contacts

benue-congo

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
skupina nigerokonžských jazyků
Počet mluvčích:
Jorubové
News
actualize