Languages Price Contacts

baule

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka baoulé
Počet mluvčích:
2,1 miliónu Baouléů
News
actualize