Languages Price Contacts

bandjalang

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka bundjalung
Počet mluvčích:
100 Bundjalungů
News
actualize