Languages Price Contacts

baloci

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka balúčijština
Počet mluvčích:
7,6 miliónů Balochů a Brahuiů
News
actualize