Languages Price Contacts

aymar aru

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka ajmarština
Počet mluvčích:
2,8 miliónů Aymarů
News
actualize