Languages Price Contacts

avaushi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka aushi
Počet mluvčích:
95 tisíc Zambijců/Konžanů
News
actualize