Languages Price Contacts

atscholi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka acholi
Počet mluvčích:
1,2 miliónu Acholiů
News
actualize