Languages Price Contacts

ato majanger-onk

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka majang
Počet mluvčích:
19 tisíc Majangů
News
actualize