Languages Price Contacts

assiniboinština albertská

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka stoneyština
Počet mluvčích:
3,2 tisíce Nakotaů/Stoneyů
News
actualize