Languages Price Contacts

asante twi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název dialektu asante
Počet mluvčích:
2,8 miliónu Ašantiů
News
actualize