Languages Price Contacts

aruák

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka arawak
Počet mluvčích:
2,5 tisíce Arawaků/Lokonů
News
actualize