Languages Price Contacts

arikara

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka arikarština
Počet mluvčích:
20 Arikaraů
News
actualize