Languages Price Contacts

amondawa

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název dialektu uru-eu-wau-wau
Počet mluvčích:
115 Uru-eu-wau-wauů
News
actualize