Languages Price Contacts

ammónština

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka amonitština
Počet mluvčích:
území Palestiny a Foinikie
News
actualize