Languages Price Contacts

ambo 2

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka ovambo
Počet mluvčích:
1,5 miliónu Ovamboů
News
read more
actualize