Languages Price Contacts

amampa

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka sherbro
Počet mluvčích:
140 tisíc Sherbroů
News
actualize