Languages Price Contacts

am kä

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka amdo
Počet mluvčích:
1,8 miliónu Amdů
News
actualize