Languages Price Contacts

ajomang

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka jomang
Počet mluvčích:
1,5 tisíce Talodiů
News
actualize