Languages Price Contacts

achawa

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka yao
Počet mluvčích:
3,1 miliónu Afričanů
News
actualize