Languages Price Contacts

afaraf

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka afarština
Počet mluvčích:
1,5 miliónu Afarů
News
actualize