Languages Price Contacts

adzerma

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka zarma
Počet mluvčích:
2,4 miliónu Zarmaů
News
actualize