Languages Price Contacts

judæo-tat

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jihozápadní íránský indoevropský jazyk (tradiční jazyk Židů z východního Kavkazu)
Počet mluvčích:
106 tisíc Židů
News
actualize