Languages Price Contacts

ǁgana

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka gǁana
Počet mluvčích:
2,5 tisíce Gǁanaů
News
actualize