Languages Price Contacts

ǀgwi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název dialektu gǀui
Počet mluvčích:
1,5 tisíce Gǀuiů
News
actualize