Languages Price Contacts

barwe

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka sena (užívaný v Zimbabwe)
Počet mluvčích:
1,6 miliónu Senaů
News
actualize