Languages Price Contacts

alemán coloniero

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
alemanský dialekt jazyka němčina (jazyk přistěhovalců z roku 1843)
Počet mluvčích:
1,5 tisíce Venezuelanů
News
actualize