Languages Price Contacts

saintongeais

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
západorománský indoevropský jazyk
Počet mluvčích:
Francouzi
News
actualize