Languages Price Contacts

mednovskij

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka ahtna
Počet mluvčích:
80 Ahtnaů
News
actualize