Languages Price Contacts

ašcherewa

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
dialekt jazyka abazinština
Počet mluvčích:
Abazinci
News
actualize