Languages Price Contacts

barikanchi

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
směs jazyka hauština a místních jazyků (vyvinul se mezi britskými vojáky v 1. polovině 20. století)
Počet mluvčích:
Nigerijci
News
read more
actualize