Languages Price Contacts

inuvialuktun

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
inuitský eskymácký jazyk
Počet mluvčích:
2 tisíce Inuitů
News
actualize