Languages Price Contacts

bangandu

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
savannaský nigerokonžský jazyk
Počet mluvčích:
2,7 tisíce
News
actualize