Languages Price Contacts

ǂhû

zpět k vyhledávání
Info o jazyku:
jiný název jazyka ǂ’amkoe
Počet mluvčích:
30 ǂHoanů/Sàsiů
News
read more
actualize